Solbakken barnehage

Velkommen til barnehagen vår

Solbakken barnehage eies og drives av Randaberg kommune. Barnehagen har 6 avdelinger for barn i alderen 1 - 6 år. I vår barnehage lærer barna om vennskap, inkludering, om følelser og om å ha ansvar for egen kropp.

Dette gjør vi gjennom lek og allsidig aktivitet inne og ute, sammen med kompetente voksne.

Sammen skaper vi...

"Sammen skaper vi en god barnehage"

Et godt foreldresamarbeid er viktig for barnas utbytte av barnehagetiden. Vi ønsker derfor et nært og godt samarbeid med alle foreldre. Vi trenger foreldre som gir oss tilbakemeldinger på ting som er viktig for dem. Ros og ris mottas med TAKK:)

Randabergbarnehagene

I Randabergbarnehagene skal alle barn oppleve tilhørighet og fellesskap, lek og læring sammen med kompetente voksne.