Solbakken barnehage

Telefonnummeret til barnehagen er 51 41 11 10

Velkommen til barnehagen vår

Solbakken barnehage eies og drives av Randaberg kommune. Barnehagen har 4 avdelinger for barn i alderen 1 - 6 år. I vår barnehage lærer barna om "meg selv", om følelser og om å ha ansvar for egen kropp, vennskap,og mye mye mer.

Dette gjør vi gjennom lek og allsidig aktivitet inne og ute, sammen med kompetente voksne.

Sammen skaper vi...

"Sammen skaper vi en god barnehage"

Et godt foreldresamarbeid er viktig for barnas utbytte av barnehagetiden. Vi ønsker derfor et nært og godt samarbeid med alle foreldre. Vi trenger foreldre som gir oss tilbakemeldinger på ting som er viktig for dem. Ros og ris mottas med TAKK:)

Pedagogisk plattform

I barnehagene skal alle barn oppleve tilhørighet og fellesskap, lek og læring sammen med kompetente voksne.

Planleggingsdager 2021-22

Mandag 16 og tirsdag 17 august 2021

Fredag 12 november 2021

Fredag 18 mars 2022

Fredag 27 mai 2022