Skolopendere

Skolopenderne er gruppen for de eldste barna i barnehagen. De som skal starte på skolen til høsten.

I løpet av det siste året i barnehagen skal disse barna forberedes til overgang til skolen.

I vår barnehage har vi barn fra alle de tre skolene i Randaberg.


Slolopenderne har fast turdag samt en innedag annenhver uke.

På turdagen er hvoedfokuset sosial kompetanse, men barna lærer også mye annet viktig som å gå et stykke i samlet flokk. Oppholde seg i og utforske turplassen, som pleier å være Foren. Lære om naturen, forholde seg til bål. Lage mat ute, sette opp lavvo. Delta ulike leker og aktiviteter i forhold til ulike fagoråder i rammeplanen. SPRÅK læres hele dagen alle dager. Barn med annet morsmål enn norsk vil få mange nye begreper gjennom året som skolopender.

Skolopenderne drar også på ulike utflukter og har ulike oppgaver innad i barnehagen

Utflukter:

 • Barnemuseet

 • Julekonsert med Stavanger symfoniorkester

 • Hugge juletre til utelekeplassen

 • Vitensenteret i Sandnes med innlagt togtur

 • Besøke ordføreren

 • Besøke de ulike skolene som barna skal begynne på.

Oppgaver:

 • Oppgaver i forhold til FORUT - prosjektet

 • Planlegge og opptre på nissefesten

 • Gå Luciatog

 • Oppgaver i forbindelse med samenes dag

 • Mm.

Det hele avsluttes med avslutningsfest for barne en ettermiddag i juni. Foreldrene blir invitert til å bli med på "rosesermonien". Der får barna en rose, en diplom og arbeidsboka si med hjem.

Foreldrene forlater festen og barna fester sammen med de voksne som har vært med på gruppen gjennom hele året.