Skrukketroll

Skrukketroll

Skrukketroll er gruppen for de eldste barna på liten avdeling. 2 - 3-åringene.

Denne gruppen møtes en dag i uken. De går på tur sammen, leker inne eller ute.

Målet er også at de skal øve på å greie ting selv. Det kan være ved måltidet, vaske hender, av og påkledning, mestre å gå selv på tur. De blir også kjent med barn fra andre avdelinger, som de kanskje skal være sammen med på stor avdeling til høsten. Vi voksne får mulighet til å observere hvem som leker godt sammen og hvem som ikke bør være på samme avdeling.