Marihøna

Marihøna

På vår avdeling er vi opptatt av at de voksne er tilstede for barn, Vi har fokus på å hjelpe dem i leken og tilbyr ulike leketema ut fra barnas interesser. Vi jobber med inkludering for å forebygge mobbing.