Mauren

MAUREN

På Mauren tar vi imot bar fra ca .:ett til ca.: tre år.

Hos oss tilbringer både voksne og barn mye tid på gulvet. Vi tilbyr lek som er tilpasset alderen og gir god mulighet for bevegelse. Barna øver på å spise selv. De fleste barna hos oss trenger en liten hvil i løpet av dagen.