Tusenbeinet

Tusenbeinet

På Tusenbeinet tar vi imot barn fra 1 - 3 år

Vi er opptatt av at alle barna skal få gode vilkår til individuell utvikling. De skal få øve på språk og på motoriske ferdigheter. Vi voksne skal støtte barna i deres utvikling ved å tilby ulike typer utfordringer.

Vi tilbyr også mye hjertevarme og omsorg.