Planer

Her finner dere ulike planer for barnehagen: Årsplan, Vedtekter

vedtekter-barnehager_januar2021.pdf

Vedtekter for Randaberg kommunes barnehager

Her finnes informasjon om opptakskriterier. oppsigelsestid, åpningstid m.m.

Årsplan FOR SOLBAKKEN

Her finner dere årsplan for Solbakken barnehage for 2021-22