Planer

Her finner dere ulike planer for barnehagen: Årsplan, Vedtekter

Årsplan 2020-21 DENNE


Her kan dere lese årsplanen for barnehagen vår

vedtekter-barnehager_januar2021.pdf

Vedtekter for Randaberg kommunes barnehager

Her finnes informasjon om opptakskriterier. oppsigelsestid, åpningstid m.m.