Solbakken barnehage

Barnehagen har fortsatt restriksjoner i forbindelse med utbrudd av covid 19. Vi er på gult nivå.

Vi forholder oss derfor til revidert smittevernveileder.

Telefonnummeret til barnehagen er 51 41 11 10


Velkommen til barnehagen vår

Solbakken barnehage eies og drives av Randaberg kommune. Barnehagen har 5 avdelinger for barn i alderen 1 - 6 år. I vår barnehage lærer barna om "meg selv", om følelser og om å ha ansvar for egen kropp, vennskap, inkludering og mye mye mer .

Dette gjør vi gjennom lek og allsidig aktivitet inne og ute, sammen med kompetente voksne.

Sammen skaper vi...

"Sammen skaper vi en god barnehage"

Et godt foreldresamarbeid er viktig for barnas utbytte av barnehagetiden. Vi ønsker derfor et nært og godt samarbeid med alle foreldre. Vi trenger foreldre som gir oss tilbakemeldinger på ting som er viktig for dem. Ros og ris mottas med TAKK:)

Pedagogisk plattform

I barnehagene skal alle barn oppleve tilhørighet og fellesskap, lek og læring sammen med kompetente voksne.

Planleggingsdager 2020-21

Mandag 17 og tirsdag 18 august 2020

Fredag 13 november 2020

Fredag 12 mars 2021

Fredag 14 mai 2021